Category: Chichewa

Chu uyu mpaka liti?

  Njala yayamba kuluma m’madera ena koma ngakhale zili chonchi, boma lati anthu asayembekezere kuti misika ya Admarc itsegulidwa msanga kaamba koti ntchito yogula…
Dzombe kukoma, koma…

  Kuyambira makedzana, panthawi ya ulendo wa ana Aisiraele kuchoka ku Aigupto kupita kudziko lolonjezedwa lija la Kenani ngakhalenso nthawi ya Yohave Mbatizi anthu…
Akana ‘nyau’ yogwiririra

Senior Chief Lukwa, mmodzi mwa mafumu akuluakulu a Achewa m’dziko muno, yemwenso amayankha pankhani za mafumu, wati munthu yemwe khothi m’boma la Dedza lidamupeza…
Ulova wafika posauzana 

Adatenga digiri ya uphunzitsi mu 2010 ku Chancellor College (Chanco), kaamba kosowa ntchito, tsopano wachoka m’tauni ndipo akukhala kumudzi komwe akusaka timaganyu. Chiyembekezo cha…
Akhalenso ndi moyo wautali

  Tsiku limenelo ndidakwiya zedi pa Wenela. Mkwiyo wanga udali waukulu zedi moti ndidafuna kuphulika. Inde, udali mkwiyo waukulu zedi moti kuchita chibwana nzimbe…

Chikondi amatero? Agogo, Ndine mtsikana wa zaka 20 ndipo ndili kukoleji. Ndili ndi chibwenzi chomwe tidagwirizana kuti tidzamange banja mtsogolo muno. Mnzangayu amati akufuna…
Avulaza shehe akuitanira mapemphero

  Nthawi ikamathamangira 5 koloko mmawa, anthu achipembedzo cha Chisilamu amadzutsidwa kuti akachite mapemphero kumzikiti pamene shehe kapena mwazini (muezzin) amakhala akukuwa. Koma zachitika…
Lonjezo la jb  Lasanduka loto

  Bambo ake adamwalira, chiyembekezo chidali pa bambo womupeza, nawonso adamukhumudwitsa pomugwiririra n’kumupatsa pathupi ndipo bwalo la milandu lidamugamula kuti akaseweze kundende zaka 13.…

  Tikamakamba za kufunika kuti pasamakhale kusiyana pa mwayi womwe amayi ndi abambo akupatsidwa, titamakumbuka za mwambi uwu wakuti chonona chifumira kudzira. Izitu zikutanthauza…
Alimi samalani pososa

Mlimi weniweni ndiye amasamalitsa kalendala yake ya ulimi. Kuyambira mwezi watha mpaka uno, alimi amalangizidwa kuti akuyenera kuyamba kusosa. Mlangizi wamkulu m’boma la Chiradzulu,…
Kusamala nazale ya fodya

Pamene alimi ali pakalikiliki kusosa, alimi, makamaka a fodya ali m’malingaliro okonza nazale. STEVEN PEMBAMOYO adacheza ndi mtsogoleri wa alimi a fodya omwe ndi…