Category: Chichewa

Gulewamkulu ndi mankhwala

Matenda akagwa pakhomo, makolo amakhala ndi njira zochuluka zothetsera matendawo malinga ndi zikhulupiriro zawo. Ena okhulupirira gulewamkulu akuti ngati m’thupi mwabaya, akangovina wodwala amachira…
Msonda: Tsamba loyoyoka mu PP?

Nthawi yomwe anthu akuchoka m’chipani cha Peoples Party (PP) chitangogwa m’boma, mneneri wa chipanichi, Ken Msonda, yemwe ali ndi lilime lakuthwa komanso amayankhula mokhadzula,…
Obera malova akuchuluka

Akapsala obera achimata amapepala awo powalonjeza ntchito zomwe chikhalirecho palibepo akuchulukirabe m’mizinda ngakhale kuti apolisi ndi unduna wa zantchito akulimbana ndi mchitidwewu. Kumapeto a…

Mpungwepungwe umene ukuchitika kubungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission (MEC) wakwiyitsa zipani zotsutsa komanso omenyera ufulu omwe apempha kuti zinthu zikonzedwe msanga kubungweli…
Chu uyu mpaka liti?

  Njala yayamba kuluma m’madera ena koma ngakhale zili chonchi, boma lati anthu asayembekezere kuti misika ya Admarc itsegulidwa msanga kaamba koti ntchito yogula…
Dzombe kukoma, koma…

  Kuyambira makedzana, panthawi ya ulendo wa ana Aisiraele kuchoka ku Aigupto kupita kudziko lolonjezedwa lija la Kenani ngakhalenso nthawi ya Yohave Mbatizi anthu…
Akana ‘nyau’ yogwiririra

Senior Chief Lukwa, mmodzi mwa mafumu akuluakulu a Achewa m’dziko muno, yemwenso amayankha pankhani za mafumu, wati munthu yemwe khothi m’boma la Dedza lidamupeza…
Ulova wafika posauzana 

Adatenga digiri ya uphunzitsi mu 2010 ku Chancellor College (Chanco), kaamba kosowa ntchito, tsopano wachoka m’tauni ndipo akukhala kumudzi komwe akusaka timaganyu. Chiyembekezo cha…
Akhalenso ndi moyo wautali

  Tsiku limenelo ndidakwiya zedi pa Wenela. Mkwiyo wanga udali waukulu zedi moti ndidafuna kuphulika. Inde, udali mkwiyo waukulu zedi moti kuchita chibwana nzimbe…

Chikondi amatero? Agogo, Ndine mtsikana wa zaka 20 ndipo ndili kukoleji. Ndili ndi chibwenzi chomwe tidagwirizana kuti tidzamange banja mtsogolo muno. Mnzangayu amati akufuna…