Category: Chichewa

Kalindo walasa!

  Akulu akale adati kulasa mtengo nchamuna chomwe. Makono tikhoza kunena kuti kuyenda pamsewu utavala ‘mwado’ n’kuvula komwe! Ndawala ya ‘bunobwamuswe’ yomwe idali mkamwamkamwa…

Ndazunguzika Agogo, Ndine mtsikana wa zaka 18 ndipo ndinazunguzika mutu chaka chatha pomwe ndinapezeka ndi kachilombo ka HIVkoma sindinagonepo ndi munthu ngakhale ndinali nacho…
Kutambasula nthenda ya kadzamkodzo

Kunjaku kuli nthenda zosiyanasiyana koma nthenda zina ukamva, kudulitsa mutu wazizwa. Sabata yapitayi, nduna ya zaumoyo, Dr Peter Kumpalume, adatsogolera Amalawi kutsegulira nyengo yokumbukira…
Aphungu avuta

  Tsikulo pa Wenela padali ziii! Moti ojiya, osolola ndi osenza onse adali khumakhuma. Ndalamatu, ndalama zalowa ku silent ndiye anthu sakuyenda. Basi ya…

Akufuna mwana Zikomo Gogo, Banja ndi mwamuna wanga lidatha mu 2011. Ndidapeza mwamuna wina yemwe timamvana ndipo tidakayezetsa komwe adatipeza kuti tilibe kachilombo koyambitsa…
One-man demo pa Wenela

  tsikulo pa wenela padaterera. zidaliko. nkhani idavuta ndi ija tidaiyamba sabata yatha. Inde, iyi nkhani yophana chisawawa, makamaka kwa abale athu achialubino. Izi…

Anzanga sakundifunsira Ndine mtsikana wa zaka 20, vuto ndili nalo ndi loti sindikufunsiridwa ndi anyamata amsinkhu wanga koma okwatira okhaokha. Kodi agogo nditani pamenepa?…