Category: Chichewa

Ndale zikuwononga ufumu

Mafumu angapo ati zipani zolamula zimaononga mbiri ndi ntchito ya mafumu powakweza popanda kuyang’anira mbiri ya ufumuwo komanso khalidwe la mfumuyo.

Ngakhale ambiri amati padziko lapansi palibe chilungamo, anthufe timayembekeza kuti kumpingo kokha tikapezako kachilungamo popeza uku ndi kumene ambiri timaphunzirako za ungwiro wa Mulungu.
Alendo alanda maudindo mu PP

Kusankhidwa kwa ‘alendo’ ochoka m’zipani zina kukhala m’maudindo onona kuchipani cholamula cha People’s (PP) kungakolezere mavuto kuchipaniko, maka pandawala yolowera kuchisankho cha 2014.
Moto wayaka ku Nkosini

Pasanadutse n’komwe mwezi chilongere Inkosi Yamakosi Gomani Yachisanu ku Ntcheu, fumbi labuka pomwe mbali ina kubanjalo ikukakamiza wogwirizira, Rosemary Malinki kutula pansi udindo komanso…
Kuyezetsa magazi kwayenda bwino

Mlembi wamkulu mu Unduna wa Zaumoyo wati sabata yolimbikitsa kuyezetsa magazi pofuna kudziwa ngati uli ndi kachilombo koyambitsa Edzi idali yapamwamba popeza anthu ochuluka…