Category: Chichewa

Muli mphamvu mu ukhondo

Bungwe la Water for People Malawi (WPM) lomwe cholinga chake n’kuonetsetsa kuti anthu m’dziko muno azimwa madzi aukhondo, komanso kukhala ndi zimbudzi zabwino lati…
Mafumu atsegula  Njira ya kampeni

Pamene kampeni yafika pachiindeinde, zipani zandale zati n’zokhutira ndi momwe mafumu akuperekera mwayi wochititsa misonkhano yokopa anthu m’madera mwawo kwa zipani zotsutsa. Katswiri wa…
Khama mu ulimi wa mtedza

Kwa alimi monga  Lipherani Mkhupera wa m’boma la Zomba, amachengetera bwino mbewu ya mtedza kuti apindule nayo.  Chifukwa cha ichi, ulimi wa mtedza ndi…

Akundidabwitsa Anatchereza, Ndili pa chibwenzi ndi mwamuna wina. Chomwe chimandidabwitsa n’choti nthawi zonse ndikamuimbira foni usiku samayankha. Ndikamufunsa amati idali kotchajitsa. Gogo ndikuona ngati…
Akuti akukumana  Ndi womwalira

Maloza! Mtembo wa mtsikana uli m’nyumba, manda atakumbidwa, anthu ena amakumana naye akungozungulirazungulira pamsika komanso m’munda mwa makolo ake. Anthu a m’mudzi mwa Mponda…
Lule adachita chokong’ontha

Lipoti la chipatala lomwe dotolo wotchuka pa zofufuzafufuza, Charles Dzamalala, watulutsa latsimikiza kuti woganiziridwa kusowetsa mwana wa chialubino, Buleya Lule adachita kuphedwa ndi shoko…

Ndikufuna kuchoka Zikomo Anatchereza, Ndidabwera kutauni kudzafuna ntchito ndipo ndidasiya mkazi wanga kumudzi. Ntchito ndidaipeza koma abale amene ndimakhala m’nyumba yawo akuti ndisachoke kukafuna…